Technologické zabezpečenie budov

plyn, voda, kúrenie, odpad a kanalizácia
  • zariadenia na znižovanie tlaku plynu NTL, STL, VTL
  • plynové kotolne
  • plynofikácie objektov
  • kúrenárske rozvody kotolní a výmenníkových staníc
  • opravy kotlov
  • vodoinštalácie
  • odpad
  • kanalizácia